Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία (Research and Educational Institute for Health, REdI4 Health) είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προαγωγή και ανάπτυξη της Ιατρικής με δράσεις που άπτονται των επιστημονικών πεδίων:

ΒΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2024

Το πεδίο αυτό αφορά τη χρήση της γενετικής πληροφορίας για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών. Επίσης, αποσκοπεί στη γενετική διάγνωση κληρονομικών νοσημάτων

Το πεδίο αυτό αποσκοπεί στη διενέργεια οικονομικών αξιολογήσεων με σκοπό να καταδείξει ποιες είναι αυτές οι καινοτόμες παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας όπου συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών ή/και τη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.

Το πεδίο αυτό αποσκοπεί στη διενέργεια μελετών και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που άπτονται του χώρου της βιοηθικής, όπως γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, γενετικές εξετάσεις και άλλα.

Το πεδίο αυτό αφορά στην επιμόρφωση του κοινού και επαγγελματιών υγείας σε θέματα που αφορούν τον χώρο της Ψυχικής Υγείας με επιμορφωτικά συνέδρια και σεμινάρια.


Η Διατροφογενετική αποτελεί έναν καινοτόμο και δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της γονιδιωματικής επιστήμης, που συνδυάζει τις αρχές της Γενετικής και της Διατροφής για να κατανοήσει πώς τα γονίδιά μας επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού σε διάφορα θρεπτικά συστατικά και στοιχεία των τροφών (Farhud et al., 2010), καθώς και τη σχέση με παθολογίες σχετικές με τη διατροφή, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, κλπ. Με την εξέλιξη της γενετικής έρευνας και της τεχνολογίας, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές που επηρεάζουν την ατομική μας διατροφική συμπεριφορά και τις διατροφικές μας ανάγκες (Beckett et al., 2017).

Γενικότερα, στις δράσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνονται:

– Η παραγωγή ερευνητικού έργου στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

– Η επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών, όπως στα πεδία της γενετικής του ανθρώπου, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, γονιδιωματικής, βιοπληροφορικής και εξατομικευμένης ιατρικής και στον κλάδο των Οικονομικών της Υγείας, της Βιοηθικής, της Ψυχικής Υγείας και άλλων συναφών επιστημονικών πεδίων.

– Η δημοσίευση εφαρμοσμένων ή ερευνητικών μελετών σε  διεθνή επιστημονικά περιοδικά

– Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων στο επιστημονικό πεδίο των βιοϊατρικών επιστημών, βιοπληροφορικής, εξατομικευμένης ιατρικής, της Ψυχικής υγείας και επίσης στο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών της Υγείας, της Βιοηθικής, της Δημόσιας υγείας  και η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων στα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

– Η δημιουργία επιστημονικών ομάδων που προωθούν την εκπαίδευση στους προαναφερθέντες τομείς της Υγείας και η έκδοση ενημερωτικών και επιστημονικών περιοδικών με θεματολογία που άπτεται στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία.

– Η οικονομική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης επιστημόνων του κλάδου και η χορήγηση υποτροφιών μετεκπαίδευσης.

Συνέδρια

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής  Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε 18 μήνες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και σκοπό έχει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο της κλινικής εφαρμογής της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Φεστιβάλ

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας το Φεστιβάλ Γενετικής και Εξατομικευμένης Ιατρικής με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα που άπτονται της Γενετικής και της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Ομάδες εθελοντών

Οι ποικίλες δράσεις του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου για την Υγεία διοργανώνονται κυρίως με τη συνδρομή και ενεργό συμμετοχή ομάδων εθελοντών. Οι εθελοντές περιλαμβάνουν κυρίως φοιτητές και νέους επαγγελματίες υγείας. Για όσους και όσες ενδιαφέρονται να συνδράμουν στις δράσεις του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου για την Υγεία επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ινστιτούτου στο office@redi4health.gr

Περιοδικά

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία εκδίδει σε συνεργασία με την εταιρεία ΖΙΤΑ Medical Management το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» [www.permed.gr]. Το περιοδικό εκδίδεται κάθε 4 μήνες και δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες και εργασίες ανασκόπησης σε θέματα που άπτονται του πεδίου της Εξατομικευμένης Ιατρικής, αφορά δε το μοναδικό φόρουμ δημοσίευσης τέτοιων εργασιών στην Ελλάδα.