Συνέδρια

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής  Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε 18 μήνες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και σκοπό έχει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο της κλινικής εφαρμογής της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Περισσότερα…
Περισσότερα…
Περισσότερα…