Το πεδίο αυτό αφορά τη χρήση της γενετικής πληροφορίας για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών. Επίσης, αποσκοπεί στη γενετική διάγνωση κληρονομικών νοσημάτων

Το πεδίο αυτό αποσκοπεί στη διενέργεια οικονομικών αξιολογήσεων με σκοπό να καταδείξει ποιες είναι αυτές οι καινοτόμες παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας όπου συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών ή/και τη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.

Το πεδίο αυτό αποσκοπεί στη διενέργεια μελετών και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που άπτονται του χώρου της βιοηθικής, όπως γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, γενετικές εξετάσεις και άλλα.

Το πεδίο αυτό αφορά στην επιμόρφωση του κοινού και επαγγελματιών υγείας σε θέματα που αφορούν τον χώρο της Ψυχικής Υγείας με επιμορφωτικά συνέδρια και σεμινάρια.